1. Đăng ký tài khoản với Nextbet vào ngày 11 tháng 11, 2019!
 2. Nạp khoản tiền tối thiểu 2,500,000 VND Xem các phương thức nạp tiền.
 3. Yêu cầu nhận khuyến mãi bằng cách liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tuyến thông qua chat hoặc email vnsupport@nextbet.com với tên đănh nhập và tiêu đề : “11.11 Nạp Tiền Lần Đầu

 1. Khuyến mãi dành cho tất cả tài khoản sử dụng VND mà đăng ký trong ngày 11 November 2019 (GMT+8).
 2. Người chơi cần phải nạp tiền tối thiểu 250,000 VND để đủ điều kiện tham gia.
 3. Người chơi chỉ có thể nhận khuyến mãi nạp tiền lần đầu 70% lên tới 2,500,000 VND.
 4. Người chơi phải liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tuyến để yêu cầu tiền thưởng.
 5. Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 18 x (tiền nạp + tiền thưởng) vào tỷ lệ 1.50 trở lên ( Tỷ lệ thập phân) trước khi người chơi có thể rút tiền.
  Ví dụ:
  • Nạp 250,000 VND
  • Khuyến mãi 70% x = 70% x 250,000 VND = 175,000 VND
  • Yêu cầu đặt cược = (250,000 VND + 175,000 VND} x 18 = 7,650,000 VND
 6. Thông tin doanh thu đặt cược cho được hiển thị tại mục “ Tài Khoản Của Tôi” chỉ dành cho khuyến mãi Nạp Tiền Lần Đầu. Yêu cầu đặt cược cho các khuyến mãi khác ( ví dụ: Bảo hiểm cược xiên) sẽ không được hiển thị tại mục này nhưng vẫn có hiệu lực và cần được hoàn thành để chức năng rút tiền được mở.
 7. Khuyến mãi này không được kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào khác.
 8. Điều khoản và điều kiện chung cho khuyến mãi được áp dụng.